06_07_05_1934_Jeseníky,cesta k Císařské lovecké boudě.jpg