06_07_05_1932_Jeseníky,cesta k Císařské lovecké boudě.jpg